Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Site Analytics Real-Time Stats in Website Builder

Integrating Site Analytics with Website Builder provides detailed information about your website's traffic. Access this information from http://coolexample.com/stats (replace coolexample.com with your Website Builder domain name).

Real-time stats updates your Site Analytics reports instantaneously by using JavaScript found in Site Analytics. To locate the JavaScript, see Enabling Real Time Stats in Site Analytics.

To Use Site Analytics Real-Time Stats in Website Builder

  1. Log in to your Website Builder account.
  2. From the Design menu, select Launch Page Designer.
  3. Select the footer content block.
  4. From the Insert tab, select Script.
  5. Delete the example content and paste your real-time stats JavaScript.

    NOTE: The real-time stats JavaScript includes a tag — do not include these tags only the scripting between them.

  6. Click OK.

You must re-publish your website for the changes to take effect.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.