Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using the Email Setup Wizard

From the Workspace Control Center or the Email Setup Center, you can use the Email Setup Wizard to quickly and easily set up your email account to work with your mobile device or desktop email client.

To Use the Email Setup Wizard

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Workspace Email.
 3. Select Email Setup Center and click Get Started. The Email Setup Wizard will open to help guide you through the process.
 4. Select if you want to set up a Mobile Device or Desktop Client for your email.
 5. If you selected Mobile Device, on the Mobile Device Setup page:
  1. From the Choose an account list, select the email account you want to set up.
  2. From the Choose a mobile device list, select the type of mobile device you are using.
  3. Click Next.
  4. On the Setup page for the device you selected, follow the instructions to set up email on your mobile device.
  5. Optional: To print the setup instructions, click the Print instructions icon. Or, to email the setup instructions, click the Email instructions icon, enter an email address in the To field, and then click Send.
 6. Click OK.
 7. If you selected Desktop Client, on the Desktop Client Setup page:
  1. From the Choose an account list, select the email account you want to set up.
  2. From the Desktop Client list, select the desktop email client you are using.
  3. Click Next.
  4. On the Setup page for the email client you selected, follow the instructions to set up email.
 8. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.