Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Using the encryption feature of the Advance Email Security Add-on

This video and the information below it explains what email encryption is, why it's important, and how you can protect your Office 365 email with it.

To use Advanced Email Security, it must be added to all Office 365 mailboxes on your account.

Encryption is a way to protect data from being seen or tampered with by other people. The Email Encryption feature included in the Advanced Email Security Add-on for Office 365 offers extra security on your email while it is "in transit," making it virtually impossible for the contents of the email to be stolen.

Office 365 email is already encrypted when it is on the Microsoft servers, "at rest." However, it isn't encrypted while it's being sent from one user to another.

The Advanced Email Security Add-on for Office 365 includes spam filtering with quarantine, message logs, and reporting for administrator, along with the email encryption service.

How do I get Office 365 Advanced Email Security?

The Advanced Email Security Add-on is sold separately. To add it to your Office 365 account, go to the Add-ons tab in the Office 365 portal and follow the link.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.