Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using the Local Pickup Shipping Option in Quick Shopping Cart

If you have a physical store, you can allow customers to pick up the item at your store to avoid shipping costs. Using this option, you can still charge customers a handling fee.

To Set the Local Pickup Shipping Option

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Set Up menu, in the Operations section, select Shipping.
 5. Click Set Up for the Local Pickup option.
 6. Complete the following fields:
  Name
  Enter a name to describe the pickup option.
  Shipping Instructions
  Enter an explanation or any special instructions.

  Note: The contents of the Name, Handling Fee, and Description fields display on the Shipping screen during checkout.

  Handling Fee
  Enter the dollar amount you want to charge for handling.
  Country
  Enter the country where your physical store is located.
  State
  Enter the state where your physical store is located.
  Postal Code
  Enter the postal code for your physical store.

  Note: The Country, State, and Postal Code fields are used for tax calculation if state-based tax is enabled. For more information, see Configuring Tax Options.

 7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.