Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Web Folders (WebDAV) to Connect to Online Storage

You can create a folder link between your desktop and Online Storage that gives you easy file and folder access to Online Storage content.

You navigate through the files using Microsoft Windows® Explorer or Mac OS X® Finder, and you can copy, move, delete, and create folders through the interface.

The process to connect to Online Storage as a WebDAV folder varies, depending on your operating system and browser.

Using Windows XP

 1. From the Start menu, select My Network Places.
 2. Double-click Add Network Place.
 3. Click Next.
 4. Select Choose another network location, and then click Next.
 5. In the Internet or network address field, enter https://onlinefilefolder.com/dav.
 6. Enter your Online Storage user name and password, and then click OK.

Using Windows 7 and Windows Vista

 1. Right-click the Start button, and then select Explorer or Open Windows Explorer.
 2. From the Tools menu, select Map Network Drive.
 3. In the Folder field, enter https://onlinefilefolder.com/dav, and then click Finish.
 4. Enter your Online Storage user name and password, and then click OK.

Windows lists your WebDAV connection to Online Storage under Network Locations in Computer.

Using Windows 10

 1. Right-click the Start button, and then select File Explorer.
 2. Select This PC in the left pane.
 3. Click Computer from the top menu and select Map Network Drive.
 4. In the Folder field, enter https://onlinefilefolder.com/dav, and then click Finish.
 5. Enter your Online Storage user name and password, and then click OK.

Windows lists your WebDAV connection to Online Storage under Network Locations in Computer.

Using Mac OS X

 1. Click Finder from your application dock.
 2. At the top of the screen, from the Go menu, select Connect to Server.
 3. In the Server Address field, type https://www.onlinefilefolder.com/dav.

  Note: You can add this server address to your Favorites list for future access.

 4. Click Connect.
 5. When prompted, enter your Online Storage user name and password.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.