Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Using Windows XP to Upload Your Site

This guide briefly describes what an FTP client is and how to use Windows XP Network Places to upload your website to your hosting account. You may download a PDF version to your computer or view the guide below.

NOTE: The PDF format guide requires Adobe Acrobat Reader to open and print. You can download Adobe Acrobat Reader at Adobe's website.

Using Windows XP to Upload Your Site.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.