Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Utilizing the Buy It Now Option

In the Quick Shopping Cart eBay Auction Manager, using either a fixed-price auction or online auction, you can list your item with a Buy It Now option. The Buy It Now option allows buyers to purchase the item at the Buy It Now price before the first bid is made. If the buyer clicks Buy It Now, your item is sold and the auction ends.

Note: Once a bid is placed, the Buy It Now option is removed and your auction proceeds as normal.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.