Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Увімкнення редактора тем і плагінів

Увага! Не намагайтеся зробити це, якщо ви ще недостатньо працювали з WordPress.

За замовчуванням редактор тем і плагінів у WordPress вимкнуто. Завдяки цьому клієнти та користувачі не зможуть пошкодити сайт, випадково перезаписавши його код.

Ви можете ввімкнути редактор тем і плагінів, змінивши відповідний рядок у файлі wp-config.php. Додкладні відомості див. в статті Кодекс WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.