Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Về tên miền .ph

Tên miền ở bậc cao thuộc mã quốc gia .ph (ccTLD) là một phần mở rộng tượng trưng cho Phi Luật Tân. Cho những công ty làm doanh nghiệp tại Phi Luật Tân và các cá nhân muốn liên lạc số người sử dụng Internet đang gia tăng tại đó, những tên miền này là một đầu tư tốt. Đăng ký một tên miền .ph cho bạn sự công nhận trong vùng và sự hiện diện dễ quản lý trên web.

Thông tin dưới đây cũng ứng dụng cho những tên miền bậc hai mã quốc gia dưới đây (ccSLDs):

  • .com.ph — dự định cho các thực thể thương mại
  • .net.ph — dự định cho các cơ sở hạ tầng mạng như những người cung cấp dịch vụ Internet (ISP)
  • .org.ph — dự định cho các thực thể không thương mại

Ai có thể đăng ký tên miền .ph?

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký chúng dựa theo cơ sở người đi trước được tiếp trước.

Những tên miền này có thể có đến 63 ký tự với ít nhất ba ký tự và có thể chứa mẫu tự (a đến z), những con số (0 đến 9) và dấu ngang (trừ khi là ký tự đầu tiên hay cuối cùng trong tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền có ký tự đặc biệt như & và #.

Cơ quan đăng ký nào có thể kềm chế tên miền .ph?

dotPH Domains Inc. là cơ quan đăng ký cho các tên miền .ph.

Tôi có thể đăng ký tên miền .ph bao lâu?

Bạn có thể đăng ký tên miền .ph cho thời hạn 1, 2, 5 và 10 năm.

Khi nào thì gia hạn tên miền .ph?

Việc tự động gia hạn được thử một ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu việc thử sự gia hạn thất bại, chúng tôi thử lại việc gia hạn 5 ngày sau và lần nữa 12 ngày sau đó.

Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công tên miền vào ngày thứ 25 sau ngày hết hạn, nó phải được mua lại. Có thể có lệ phí cho việc mua lại. Tên miền của bạn sẽ được hủy bỏ và rút khỏi tài khoản của bạn nếu không được gia hạn vào ngày thứ 59 sau khi hết hạn.

Tôi có thể chuyển tên miền .ph đến tài khoản của tôi với bạn được không?

Không.

Tôi có thể chuyển tên miền .ph từ bạn đến nhà đăng ký khác được không?

Có. Để chuyển miền, bạn cần nộp yêu cầu qua tài khoản tại Cơ quan đăng ký .PH (dot.ph/domains/account).

Tôi có thể thêm phần bảo mật và sự bảo vệ đến các tên miền .ph?

Không. Các miền By Proxy® Đăng ký riêng và Đăng ký được bảo vệ hiện không có cho các tên miền .ph.

Tôi có thể đặt đơn hàng sẵn cho tên miền .ph?

Không. Chúng tôi hiện không hỗ trợ việc đặt đơn hàng sẵn cho tên miền .ph.

Tôi có thể chuyển tên miền .ph đến tài khoản khác với bạn được không?

Có. Xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác để bắt đầu quy trình di chuyển tài khoản.

Tôi có thể cập nhật thông tin liên lạc cho các tên miền .ph?

Nếu bạn muốn cập nhật Tên người đăng ký hay Công ty, bạn phải làm những việc sau đây qua dotPH.

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác qua GoDaddy (thông tin thêm).

Có những nhu cầu cho các máy chủ tên cho các tên miền .ph của tôi không?

Số máy chủ tên tối đa là 3. Số tối thiểu là 2.

Các máy chủ tên cho nhãn hiệu không được sự hỗ trợ cho các tên miền .ph.

Bạn có hỗ trợ DNSSEC cho các tên miền .ph không?

Không.

Có những ký tự IDN cho các tên miền .ph không?

Không. Lúc này, các tên miền .ph chỉ có sẵng với các mẫu tự La-tinh (a-z).

Cấm xài các tên miền bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu ngang cũng như các tên miền có dấu ngang trong vị trí thứ ba và thứ tư.

Chính sách hoàn tiền cho tên miền .ph là gì?

Chúng tôi không hỗ trợ việc hoàn tiền khi hủy bỏ các miền .ph lúc này (đăng ký, tự động gia hạn và gia hạn thủ công).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.