Verify domain ownership

Before SiteLock can run an application scan on your site, you'll need to verify that you own the site.

If your domain and SiteLock subscription are part of the same GoDaddy account, your domain is automatically verified and you don't need to do anything. Simply follow the steps in Scan my website.

If your domain is registered with a different GoDaddy acount from your SiteLock subscription or your domain is registered with another company, you'll need to verify you own the domain name by either:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.