Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Verify ownership for domains in another account

We want to make sure that you own the domain name you're using before we set up your account. Having you set a TXT record lets us know that you control your domain's DNS and, therefore, its ownership. We use TXT records because they have no noticeable impact on how your website works.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to Office 365 Office and Productivity, click Manage.
  3. In the warning message that displays, click Help me fix this.
  4. Choose the provider from the drop down menu, for instructions on how to add the TXT record to that DNS.
  5. After you've added the TXT record to your other DNS, click the button that says I set my TXT record. Check, please!

Next step

Once this is done and your domain ownership is verified, you will see the new records you need to add, to set this domain as your mail destination.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.