Verify your setup with test calls

After you've linked your smartphone, you will be immediately directed to the verification page to test your call settings. You will only be able to test your settings from this page. If you have not linked your smartphone, please see Link my smartphone for more information.

Note: If you want to bypass the test calls, tap SKIP in the top right corner of the screen.

 1. After you've linked your smartphone, click Make a Test Call to make sure you are able to make outgoing calls with the app.
  Make a Test Call
 2. Note: For the iOS version of the mobile app, you will be asked to confirm that you want to make an outbound call. Tap Call to continue.

 3. If the call worked, click Yes It Worked - Continue.
  Yes It Worked
 4. Note: If the call didn't work, make sure your mobile number is correct. If the mobile number is correct, you can click Try Again: Make a Test Call to test your settings again.

 5. Click Get a Test Call to make sure you are able to receive incoming calls with the app.
  Get a Test Call
 6. Once you have completed your test calls, click Finish to start using the app.
  Tap Finish

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.