Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Việc xác thực tên thực cho miền .CN là gì?

Việc xác thực tên thực cho phép bạn "kích hoạt" tên miền .CN, nghĩa là bạn có thể dùng tên miền của bạn cho trang mạng hay địa chỉ email.

Việc hoàn tất xác thực tên thực đòi hỏi bạn cung cấp danh tính của bạn bằng cách tải lên loại nhận diện chính thức cho chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại nhận diện mà chúng tôi nhận cho việc xác thực tên thực ở đây.

Nếu bạn không hoàn tất việc xác thực tên thực, bạn có thể giữ việc đăng ký miền .CN của bạn nhưng không thể kích hoạt nó.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.