Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

View a campaign's click-through rate

View click-through rates for your Email Marketing campaigns to help build engagement and traction for future mailings. People that clicked links in your email campaign are included in the engaged statistic in your email analytics.

 1. On the campaign you want to view stats for, click the engaged button.
  Click the engaged button
 2. At the top of the Statistics page, click the % button.
  Click the per cent button

  The click-through rate will display in percentages.

  Click-through rates
 3. If your campaign has multiple sends, you can compare click-through rates. In the lower left sidebar, click See All Sends.

  Click See All Sends

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.