Trợ giúp

Miền Trợ giúp

View Appraisals

You can find out the estimated value of any domain name using the GoDaddy Domain Appraisals tool. You can use these results to buy, sell, renew, and protect a domain.

Additionally, if you add a domain name to Premium Listings, the appraisal results display in the Domain Manager and during the listing process.

  1. Visit our Domain Appraisal page.
  2. In the search field provided, type in the name of the domain you want to appraise and click the GoValue button.
  3. The Estimated Value of your domain will appear, and you'll have a few options:

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.