Trợ giúp

Miền Trợ giúp

View domains in my preset profile

A preset profile lets you customize specific domain settings and apply those settings to multiple domains at a time. If you have multiple preset profiles, you can check to see which domains are assigned to each profile.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select the Edit Columns filter button and check the Domain Profile box.
    select domain profile
  3. Review the Domain Profile column to see which domains are assigned to a preset profile.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.