Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

View my database details in Web & Classic Hosting

After creating your database, you can find its details, including its hostname, in your control panel.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases area, click MySQL or MSSQL depending on the database type for which you want the host name.
  5. From your list of databases, click Actions next to the database you want to use, and then click Details.

Your database's details displays including its username, host name, and a link to reset its password.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.