Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

View my phpinfo page

Your phpinfo page lets you see key information about your hosting account, such as configuration settings and available variables. And you can use it to troubleshoot issues. In your Plesk shared hosting account, you can view the PHP info page without uploading a phpinfo script.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Plesk Admin.
  3. Click PHP settings under the domain name you are editing.
    click php settings

    Note: If you do not see PHP Settings, click the option for SHOW MORE.

  4. Click View the phpinfo() page to see the page in a new browser tab.
    view phpinfo() page

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.