Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

View my Premium Listings

You can view your Premium Listings? in the Domain Manager at any time.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell menu, select Premium Listings. The following information displays for each domain name:
  • Domain Name - The domain name you added to Premium Listings.
  • Status - The current status of your domain name. For more information about possible statuses, see What are Premium Listings?
  • List Price - The domain name's current list price.
  • Auto Renew - Indicates you've set the listing to automatically renew upon expiration. For more information, see Editing renewal options for Premium Listings.
  • Account - Displays the name of the payee account you added to the listing. If you haven't added a payee account yet, Add payee account displays. For more information, see Set up a payee account .

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.