Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

View or change my ASP.NET version in Web & Classic hosting

You can view or change the ASP.NET version on your Web & Classic hosting account.

Note: ASP.NET 3.5 runtime is backward compatible with versions 3.0 and 2.0.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting and next to the hosting account you want to use, click Manage.
  3. In the Settings section, click Programming Languages.

    Your currently-selected version displays. If you want to change it, select a different version, click Continue and then click Update.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.