Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

View or change the ASP.NET version in Windows Hosting

You can view or change your ASP.NET version on our Windows-based hosting accounts.

Note: Plesk lets you change the ASP.NET settings on a per-domain basis. This means you have to update the settings for each domain on your account if you don't want to use Plesk's default.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Next to the domain you want to use, click Hosting Settings.

In the Web Scripting and Statistics section, your Microsoft ASP.NET support version displays.

If you want to change it, select a new version, and then click OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.