Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

View pending orders

When you place an order with us, it appears in your Order History as Pending until we receive payment confirmation. Some payment options can take up to 30 days to provide payment confirmation (though it typically takes less than 24 hours). While an order is Pending, the product is not available to use.

Warning: Domain names and other services are not registered or fulfilled until we receive payment confirmation. In the interim, someone else can register domain names in your Pending Order, causing your registration to fail and that portion of your order to be canceled. However, we will fulfill and charge you for any other services from your Pending Order.
  • When logged in to your account, click Account settings, and then click Order History.

Your orders and their status are listed by receipt number. Orders awaiting payment confirmation are marked Pending.

Note: You cannot change a pending order's payment method, but you can cancel it and repurchase using a different payment method.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.