Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

View statistics for a single mailing

Every campaign displays its most recent statistics on the Campaigns page.
Individual campaign stats

 1. To review the stats for individual mailing campaigns, click the more stats button.
  Individual campaign stats

  The stats from the most recent mailing will display.

 2. To see all the individual mailings for this campaign, click the See all Sends link in the lower left sidebar.
  Click the more stats button
 3. Under Details, click the Stats button beside the individual campaign mailing you want to view stats for.
  Click the Stats button

More info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.