Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

View website traffic statistics in Plesk hosting

Our hosting accounts let you view statistics about your website's traffic.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  6. Click Web Statistics.
  7. Log in using your Plesk username and password (more info).

If you want to change which stats program you use, click Hosting Settings. From there you can choose the Web statistics application you want to use, and then click OK.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.