View WP Premium Support plan details

In this article, you will learn how to view your plan details of your WP Premium Support subscription.

  1. Log in to your GoDaddy account and open the WP Premium Support Dashboard (Need help opening your product?)
  2. Locate the Plan Details section, on the right side of the dashboard

In this section you can find the following:

  • Your available service credits for this month
  • A button to upgrade your plan
  • When your credits will reset
  • Your next billing date
  • The level of your WP Premium Support subscription
  • Any add-on credits you purchased and when they expire

    For monthly plans, the billing date is based on your time zone, so it may appear to be slightly different than your credit renewal date. For longer plans, the credits will still renew every month, but the billing date is at the end of the pre-payment.

Next Steps

More Info:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.