Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

View your email login history

Your login history shows when and where your Web-based Email and Mobile Mail were most recently accessed. Use it to detect unauthorized account access.

To find out who owns an IP address, search the internet for "IP address look ups." Some of the addresses in your login history might belong to your ISP (Internet Service Provider) or WSP (Wireless Service Provider). These IPs might be times you accessed your account.

  1. Go to Webmail. Enter your Workspace Email address, password and click Sign in (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. From the Help menu, select Login History.

The login history section displays the last five IP addresses used to access your email, the location of those IP addresses, the date of access, and if they were accessed through Web-Based Email or Mobile Mail.

If you think that your email was accessed without your approval change your password. For more information, see:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.