Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Account Information in Online Storage

View the following information by tapping Account from any page in Online Storage Mobile:

  • Usage — Check how much space your files are using in your Online Storage account.
  • View Intro Document — View a quick guide that highlights Online Storage Mobile's features.
  • Version — See which version of Online Storage Mobile is installed on your phone.
  • Get Support — Look up support documents for Online Storage Mobile.
  • Give Feedback — Let us know what you think of Online Storage Mobile.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.