Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Viewing an old campaign

Finding an Old Campaign via Search:

The simplest way to view an old campaign is via search!

In your Campaigns page, look to the right of the page. You will see a search field that says Search mailings.

Click in the search field, and type your keywords. GoDaddy Email Marketing will automatically start to search your campaigns for that word or phrase.

When you see the campaign you want to view, just tick the check box next to the thumbnail and title, in the sidebar. The campaign will appear in your large, center area of your Campaigns page.

Finding an Old Campaign via Browse:

You can also browse all your pages of campaigns, using the numbers and arrows at the bottom of the right sidebar.

Once you find the campaign you are looking for, just tick that checkbox next to it, to see it in your main Campaigns page view.

Related Topics:

Putting Your Campaigns into Groups
All About Your Campaigns page
Creating Copies of Campaigns with Clone


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.