Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Viewing and editing subscriber details

Only Name and Email details are displayed on the main page of your Subscribers area, but you can always view and edit subscriber details in a couple of clicks.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In your Subscribers area, click on the email address to view or edit their details.
  3. Click in any field you see, to edit it.
  4. Click Add to List to add the subscriber to any of your specific lists. The subscriber's current list memberships are unaffected by this action.
  5. Click Add another field to add another data field to that subscriber, only.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.