Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing and Editing Your Hosting Settings

Hosting is included with your Website Builder purchase. With Website Builder you can easily access the Hosting Control Panel. The Hosting Control Panel displays your hosting account information, allows you to edit the domain name for your Website Builder account, and includes many useful features. For information about your IP address, see Viewing Your Account's IP Address.

Viewing and Editing Your Hosting Settings

To View and Edit Your Hosting Settings

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 4. From the Tools section of the Website Builder Home page, click Hosting Settings.
 5. In the Hosting Control Panel, you can view, edit, and use the following:
  Account Summary
  Lists the high-level details of your hosting account
  Settings
  Infrastructure settings
  Content
  Securely store your passwords

Viewing Your Nameservers

To find your Website Builder account's nameservers, see Find my GoDaddy nameservers .

Note: For information on how to update your nameservers, see Setting Nameservers for Your Domain Names.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.