Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Viewing Discount Customers in Your Reseller Account

In the Reseller Control Center, you can view a list of your customers to whom you offer discount pricing. For more information about offering your customers discount pricing, see Managing Discount Pricing for Your Reseller Customers.

To View Discount Customers in Your Reseller Account

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab.
  3. From the Customers menu, select Customer Lookup.
  4. Click Advanced search.
  5. Select Only Discount Pricing Shoppers, and then click Look Up Customers.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.