Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Viewing domains listed on GoDaddy Auctions

From the Domain Manager, you can view a list of the domain names and their statuses on GoDaddy Auctions®.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell tab at the top of your account, select GoDaddy Auctions® Listings.
 7. View the following:
  • Domain Name — The domain name
  • List Price — The price you listed the domain name for sale on GoDaddy Auctions
  • Last Bid — The amount of the last bid for the domain name
  • End Time — The date and time that the auction will end
  • Status — The domain name's GoDaddy Auctions status

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.