Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Fax History in Fax Thru Email

Fax Thru Email tracks your incoming and outgoing fax history to review and sort. You can view this information in the application from the History tab.

To View Your Fax History

 1. Log in to your Fax Thru Email account.
 2. Click History, or under Account Overview, see your five most recent faxes. Click View all history, which also shows your entire history.
 3. Note: Faxes sent from a number on your Blacklist are blocked. The status displays as blocked, zero minutes, and zero pages. Toll-free accounts are not charged for blocked transmissions.

 4. (Optional) To narrow the fax history list — from the Show: drop-down list, you can select the criteria you want to view: all, sent, received, or blocked.
 5. (Optional) To change the number of history items that display — from the Display drop-down list, select the number of items you want to display on the page.

Understanding Fax Statuses

 • Incoming faxes display the following statuses:
  Successful — fax received and forwarded
  Failed — not forwarded due to account status
  Blocked — not forwarded due to sending number being blacklisted.
 • Outgoing faxes display the following statuses:
  Pending — starting transmission process
  Failed — failed to send
  Sending — task accepted and passed to fax server for transmission
  Partial — fax in process and the remaining portion of the fax is in queue to be sent
  Incomplete — partial transmission sent, ending in error
  Complete — fax sent successfully

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.