Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Galleries

You can add multiple photo galleries to your Website Builder project. When viewing your photo galleries, you can switch between them from the Gallery tab.

To Switch Between Photo Galleries in Website Builder

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then click Home. The gallery view displays with a list of your galleries on the Gallery tab.

    NOTE: If you are already logged into your account, you can click Home any time to bring up the gallery view.

  5. Click the name of the gallery you want to view.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.