Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Viewing Graphs in CashParking

On the Dashboard of your CashParking account, you can quickly view graphs for daily revenue, impressions, clicks, RPM, and CTR generated over the last 30 days.

To View Graphs in CashParking

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. To view the graph, click one of the following tabs:
 5. Revenue
  The amount of revenue generated over the last 30 days.
  Impressions
  The number of times visitors saw advertisements on your domains over the last 30 days.
  Clicks
  The number of times visitors clicked advertisements on your domains over the last 30 days.
  RPM
  The average revenue generated for each 1000 impressions of advertisements on your CashParking page.
  CTR
  The relative number of times visitors clicked advertisements on your domains over the last 30 days.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.