Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing my photo-sharing badges

You can create and save badges in Photo Album and then view your badge list on the Saved Badges page. The badge list displays the badge name, date saved, and the actions you can perform for the badge. You can also view the code for a badge or delete badges. For more information about accessing the badge code, see Displaying Code for Saved Badges. For more information about deleting badges, see Deleting Your Saved Badges.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Tools.
  5. Click Manage Badges.

The badge list displays.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.