Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing orders

You can view orders from the Quick Shopping Cart® invoice list that displays in the main Order Manager page, or by clicking an invoice type option in the Orders menu.

To View Orders (Invoices)

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, click Manage Orders.
 5. On the Order Manager page, all orders (invoices) are displayed in the Invoice list.

  Note: You can view orders based on order status by selecting the type of orders to view in the Search for Orders menu, under Status:

  • Open
  • Closed
  • New
  • Potential Fraud
  • Pending/On-Hold
  • Canceled
  • Refunded
  • Invoiced
  • Shipped
  • Payment Dispute
  • Shipping Error
  • In Process
  • Payment Error

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.