Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Photos and Videos

When viewing your photos or videos in Website Builder, you can select the view in which you want your photos and videos to display.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click the name of the gallery you want to view.
 5. Change the view by clicking one of the following tabs:
  • Thumbnails — Displays the photos and videos as thumbnails. If you click on a video thumbnail, it plays.
  • Filmstrip — Displays photos and videos in a filmstrip. Click a photo to view it or click a video to play it. Click the arrows to view the previous or next photo or video in the filmstrip.
  • Slideshow — Displays photos and videos in a slideshow. Videos play automatically in the slideshow. Use the controls below the slideshow to stop, play, or view the previous or next photo or video in the slideshow. You can also adjust the speed of the slideshow using the slider. Slideshows can also play music. For more information, see Adding Music to Your Photo Slideshow.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.