Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Receipts in Intuit QuickBooks

Downloaded Quick Shopping Cart receipts are stored as Intuit® QuickBooks® Customer Sales Receipts.

To View Quick Shopping Cart Receipts in QuickBooks

  1. Open QuickBooks.
  2. Open the Customer Navigator.
  3. Click Sales Receipts.
  4. Click the Previous icon.

For more information on using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.