Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Viewing the Commissions Report

The commission report lets you to see how much you've earned from your storefront over time. The first section displays a graph of commission earned, total revenue, and total number of new customers. The second section displays the orders per day. To see a breakdown of the products sold, use the Product Commissions Report.

To View the Commissions Report

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab.
  3. From the Show or Date menu, select or enter the date range you want to view, and then click View Report.

    Note: You cannot select a time period greater than one year.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.