Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Viewing the Discount Customer Sales Report

The discount customer sales report shows purchases made by customers with discount customer accounts. To learn more about discount customer accounts, see Understanding accounts in the reseller program.

Note: Purchases made by discount customers do not generate commission and therefore do not display in the commission report.

To View the Discount Customer Sales Report

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab, and then from the Domains menu, select Discount Customer Sales.
  3. From the Show or Date menu, select or enter the date range you want to view.

    Note: You cannot select a time period greater than one year.

  4. (Optional) Select a product type to filter by.
  5. Click View Report.

For information, see Managing Discount Pricing for Your Reseller Customers.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.