Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Viewing the Refunds Report

The refunds report shows which products/services customers have canceled. These should show up within minutes of cancelation.

To View the Refunds Report

  1. Log in to your Reseller Control Center.
  2. Go to the Reports tab, and then from the Sales and Commissions menu, select Refunds.
  3. From the Show or Date menu, select or enter the date range you want to view, and then click View Report.

    Note: You cannot select a time period greater than one year.

For more information, see What happens if my customer cancels a product or service?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.