Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Viewing Traffic for Your CashParking Domains

You can view the traffic statistics and traffic analysis details for individual domains.

To View Your Traffic Statistics

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Reports.
 5. (Optional) Use the links above the list to quickly filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name.
 6. Click the domain for which you want to view details.
 7. To change the date range for which statistics display, from the Select Date Range or Starting date and Ending date lists, select a value, and then click Update Report.
 8. To view a different graph, go to the Impressions, Clicks, RPM, or CTR tab.

To View Your Traffic Analysis

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Reports.
 5. (Optional) Use the links above the list to quickly filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name.
 6. Click the domain for which you want to view details.
 7. Click Traffic Analysis.

  Note: You can edit the keywords for this domain by clicking Edit Keywords.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.