Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Your Account's IP Address

If your website isn't displaying live on the Internet, you might need to modify your Website Builder account's IP address. You need your IP address to edit your domain name's A record and point to your website. For more information, see Manage DNS zone files.

Note: You must publish your website at least once for your IP address to display. For more information, see Publishing pages.

To View Your Website Builder Account's IP Address

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. Next to the Website Builder account you want to use, click Manage.

Your IP address displays in the IP Address field.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.