Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing your blacklist

Your blacklisted IP list displays all the IP addresses that are prohibited from placing and processing orders in your Quick Shopping Cart storefront. Customers that access your store from a blocked IP address receive a message notifying them that their IP address was blocked.

IP addresses are blacklisted based on the IP address that served as the source for specific, individual orders. It is important to remember that a single IP address may be home to many of your potential customers.

To View Your IP Blacklist

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Orders section, select Fraud Blacklist.

All blacklisted IP addresses display on the page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.