Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Viewing Your CashParking Domain Names

You can view a list of the domain names in your CashParking® account. On the Domains page, you can filter the list, change the order in which domain names display, collapse the search panel, and change the column size.

For information about CashParking FAQs, see CashParking FAQ.

To View Your CashParking Domain Names

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. Do one or more of the following:
  • To filter alphabetically or numerically by the first character of the domain name, use the links above the list.
  • To change the order in which domain names display, click the column header you want to organize by. For example, to organize the domain names by the amount of revenue they've generated, click the Revenue column.
  • To collapse the search panel, click the arrow that divides the search panel and the list.
  • To change the column size, click the arrow that divides the column and drag it to a new position.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.