Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Viewing Your CashParking Reports

When you run a CashParking® report, you can view detailed information about your account activity, listed by domain name. For details about the information that displays on reports, see Understanding Your CashParking Report.

To View Your CashParking Reports

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Click Manage.
 4. Go to the CashParking tab.
 5. From the Reports menu, select Reports.
 6. (Optional) To filter the list, use the following options:
  • Letter and Number links — Click the links to filter the list by the first characters of the domain names.
  • View list — Select Day, Week, Month, Year, All Time, or Custom to filter the list by time frame. If you select Custom, select a Start Date and End Date, and then click OK.
  • Calendar icon — Click the icon to filter the list by a specific date range. Select a Start Date and End Date, and then click OK.
  • Detailed list — Select Detailed, Domain Settings, or Summary to display a specific type of information.
 7. (Optional) Click a domain name to view its statistics and analysis details. For more information, see Viewing Traffic for Your CashParking Domains.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.