Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Your Fax Thru Email Account Details

The Account Overview in Fax Thru Email provides a quick overview of your basic account information, and summary of fax jobs and their status. You can edit your account information as well as change your password using the edit link.

Your Account Overview displays the following information:

  • Fax number — Your fax number
  • Fax Pages Used — The number of pages used out of the total available
  • Fax Activity — The number of fax jobs by current and ending status, all sortable by day, week, or month views
  • Name — Your name or your companies name
  • User name — Your user name
  • Email Address — Your email address

Warning: If you cancel, default on payment, or fail to renew your Fax Thru Email account, you cannot open a new account with the same fax number. A new fax number is issued with all new accounts.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.