Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Viewing Your Fax Thru Email Account Information

The Account Overview displays your account information when you log in to your Fax Thru Email account. You can also access the Account Overview from other pages in the Fax Thru Email program.

To View Account Information

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. On the Fax Thru Email page, select the Fax Thru Email account for which you want to view account information.
  4. Click the Home tap to receive more information.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.