Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Viewing Your Plesk Account's Stats

Parallels Plesk Panel offers a high-level overview of your account's statistics baked into the control panel. You can view these statistics by going to the Statistics tab after logging in to Plesk.

For more detailed information, you can also see your account's FTP Statistics, Data Transfer Statistics, and Web Statistics from this page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.